VISA&TRAVEL INFO

Aplikacija za provjeru putnih isprava koje su potrebne za neko putovanje. Visa and Travel info sadrži centraliziranu bazu podataka o viznom režimu svih destinacija i tranzitnih država te daje informacije o njihovim medicinskim propisima