RTS (Amadeus Remote Ticketing Solution)

Kako ostvariti autonomiju u radu?

RTS je sustav koji omogućava izdavanje karata na više tržišta i više različitih terminala s otvorenim posebnim tarifama aviokompanija. Amadeus OID koji nema otvoren ticketing i nije spojen IATA-u, može pomoću RTS-a izdavati karte.

Na takav način RTS omogućuje potpunu samostalnost i izdavanje karata agentima koji u vlastitom terminalu nemaju dozvoljen ticketing.

RTS mogu koristiti: