KILL BILL za agencije

Modul u TMC sustavu koji prvenstveno služi licenciranim agencijama za učitavanje IATA obračuna: