GALAMA za agencije

Servis koji pruža:

Omogućuje putničkim agencijama bolje praćenje i optimizaciju troškova nabave avionskih karata.

Olakšava proces donošenja strateških poslovnih odluka i smanjenje troškova.