KILLBILL

TMC Core Modul

KillBill predstavlja modul u TMC Core sustavu koji prvenstveno služi licenciranim agencijama za parsiranje IATA obračuna.

 

Kroz ovaj modul moguće je pratiti sve obračune za protekle periode, a svaki novi obračun se radi klikom na upload i izborom obračuna.

S obzirom da se IATA obračuni razlikuju od tržišta do tržišta, u trenutnoj verziji KillBilla moguće je prikazati obračune za hrvatske, slovenske i njemačke licence.

KillBill

 

Sve obračune moguće je naknadno skinuti u raznim formatima te se povratno vratiti određenom periodu i obračunu.

KillBill