GALAMA

TMC Core Modul

Što je GALAMA?

Galama je aplikacija koja pruža potpunu mogućnost kontrole izvorne cijene avionskih karata kao i grafičke/tablične prikaze raznih parametara.

Kroz Analytics opciju pruža se mogućnost postavljanja prilagođenih grafikona/tablica.

Jedan od predefiniranih grafikona koji pokazuje 20 najčešće izdavanih kompanija na specifičnom OID-u/PCC-u ili IATA-i ovisno o postavkama korisnika.

U TJQ tabu dostupan je tablični prikaz svih izdanih karata ovisno o zadanim parametrima.

Grafički prikaz omjera izdanih karata kroz Amadeus/Galileo GDS.

Interaktivna mapa putnika koja pruža mogućnost praćenja putnika/klijenata ovisno o zadanom datumu.

Lista svih ‘izvoza’ tablica.

Tko koristi GALAMA-u?

GALAMA-u koriste sve putničke agencije, te veliki korporativni klijenti. S obzirom na funkcionalnosti služi kao podrška i potpora u nabavi i optimizaciji troškova avionskih karata. Također koristi se kao analitički modul pri donošenju strateških poslovnih odluka putničkih agencija. Uz analitiku, kroz interaktivnu mapu omogućava podršku HR odjelima korporacija, te putničkim agencijama za praćenje putnika uslijed iznimnih situacija.

Koliko košta?

GALAMA modul je besplatna aplikacija ako ste postojeći korisnik TMC Core alata te izdavanje karata odrađujete kroz TMC partnersku mrežu. Ako GALAMA-u želite koristiti kao posebnu aplikaciju svoj upit možete poslati na: sales@tmc-solutions.xyz