BRANDS

Modul koji Vam omogućava da personalizirate svoj TMC Core sustav

Upotrijebite Brands da odredite svoju domenu, logo, markup, jezike i ostale stvari u drugim modulima:

Brand modul je povezan sa ostalim TMC produktima tako da personalizira njihovu upotrebu. Zajedno sa George-om i web-search engineom daje mogućnost stvaranja snažnog travel branda